Salah satu bentuk dari perubahan itu ialah adanya kesempatan buat seorang tuk menyediakan produk cuma dengan modal ide juga inovasi […]